Uvodni znanstveni razpravi

Prof. dr. Polonca Kovač in izr. prof. dr. Janez Čebulj

E-komentarji

Eden najbolj prepoznavnih elementov založbe Uradni list so komentarji zakonodaje. Njihovi avtorji so pravni strokovnjaki, katerih analiza členov posameznih predpisov pomembno vpliva na pravno prakso. E-komentarji so digitalna različica tiskanih izdaj.

UL Infotok

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)


Označi Odznači Dodaj zaznamek