Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 56

Uradni list RS, št. 56 z dne 9. 7. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 56/2024 z dne 9. 7. 2024


1997. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja, stran 5361.

  
Na podlagi tretjega odstavka 71. člena, tretjega odstavka 73. člena, tretjega odstavka 88. člena, drugega odstavka 90. člena in desetega odstavka 147. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja 
1. člen 
V Pravilniku o integrirani pridelavi poljščin, zelenjave, hmelja, sadja in oljk ter grozdja (Uradni list RS, št. 31/23 in 67/23) se v 4. členu v četrtem odstavku na koncu stavka pred piko doda besedilo »oziroma vse površine mešanih sadnih vrst«.
2. člen 
V 9. členu se v tretjem odstavku za besedo »upravi« doda besedilo »in agenciji«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-263/2024
Ljubljana, dne 5. julija 2024
EVA 2024-2330-0109
Mateja Čalušić 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti