Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 56

Uradni list RS, št. 56 z dne 9. 7. 2024

UL Infotok

Uradni list RS, št. 56/2024 z dne 9. 7. 2024


1993. Sklep o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in o prenehanju mandatov poslancema Državnega zbora, stran 5269.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14, 59/17 in 12/24 – ZVDZ-E), pete alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22) v zvezi z 2. členom Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US, 111/21, 58/23 in 35/24) je Državni zbor na seji dne 8. julija 2024 sprejel naslednji
S K L E P 
o potrditvi izvolitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in o prenehanju mandatov poslancema Državnega zbora 
I. 
Potrdi se izvolitev naslednjih poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament:
1. mag. Branko Grims, roj. 26. 8. 1962, stan. Cesta Staneta Žagarja 39, 4000 Kranj (Slovenska demokratska stranka – SDS)
2. Irena Joveva, roj. 26. 2. 1989, stan. Ulica bratov Učakar 42, 1000 Ljubljana (Gibanje Svoboda)
3. Matjaž Nemec, roj. 10. 4. 1980, stan. Bilje 187a, 5292 Renče (Socialni demokrati – SD)
4. Vladimir Prebilič, roj. 21. 5. 1974, stan. Omerzova ulica 38, 1330 Kočevje (Vesna – Zelena stranka)
5. Marjan Šarec, roj. 2. 12. 1977, stan. Jeranova ulica 13, 1241 Kamnik (Gibanje Svoboda)
6. Zala Tomašič, roj. 29. 9. 1995, stan. Frankovo naselje 60, 4220 Škofja Loka (Slovenska demokratska stranka – SDS)
7. Romana Tomc, roj. 2. 11. 1965, stan. Ob dolenjski železnici 144, 1000 Ljubljana (Slovenska demokratska stranka – SDS)
8. Matej Tonin, roj. 30. 7. 1983, stan. Zgornji Tuhinj 39b, 1219 Laze v Tuhinju (Nova Slovenija – krščanski demokrati) in
9. dr. Milan Zver, roj. 25. 5. 1962, stan. Janežovski Vrh 37, 2253 Destrnik (Slovenska demokratska stranka – SDS).
II. 
Ugotovi se, da funkcija poslanca v Evropskem parlamentu ni združljiva s funkcijo poslanca Državnega zbora, zato poslancema mag. Branku Grimsu in Mateju Toninu z dnem nastopa funkcij poslancev v Evropskem parlamentu prenehata mandata poslancev Državnega zbora.
Št. 004-03/24-5/10
Ljubljana, dne 8. julija 2024
EPA 1610-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti