Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


876. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi za območje SN-03 Terme Snovik, stran 2878.

  
Na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15, 20/17 in 61/19) dajem
P O P R A V E K 
Sklepa o lokacijski preveritvi za območje SN-03 Terme Snovik 
V Sklepu o lokacijski preveritvi za območje SN-03 Terme Snovik (Uradni list RS, št. 21/23) se v 5. členu število »3211« pravilno glasi »2918«.
Št. 3500-3/2022-5/1
Kamnik, dne 7. marca 2023
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar