Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2743. Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023, stran 7907.

  
Na podlagi enajstega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22) in petega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/21, 15/22 in 21/23) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o določitvi upravičencev do donacij za leto 2023 
1. člen 
Upravičenci do donacij za leto 2023 so navedeni na seznamu, ki je kot Priloga sestavni del tega sklepa.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-331/2023
Ljubljana, dne 13. septembra 2023
EVA 2023-1611-0021
Vlada Republike Slovenije 
Luka Mesec 
podpredsednik