Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2740. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja, stran 7904.

  
Na podlagi 260. člena ter 262. člena Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 6. redni seji dne 11. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in ukinitvi statusa splošnega ljudskega premoženja 
I. 
S tem sklepom se ukine status »javno dobro« na nepremičninah:
– ID znak: parcela 1886 1556/4 (katastrska občina 1886 Zagorje-mesto parcela 1556/4)
– ID znak: parcela 1886 872/1 (katastrska občina 1886 Zagorje-mesto parcela 872/1)
– ID znak: parcela 1889 2408/2 (katastrska občina 1889 Podkum parcela 2408/2)
– ID znak: parcela 1889 2408/3 (katastrska občina 1889 Podkum parcela 2408/3).
II. 
S tem sklepom se ukine status »splošno ljudsko premoženje« na nepremičnini:
– ID znak: parcela 1889 1550/1 (katastrska občina 1889 Podkum parcela 1550/1).
III. 
Na nepremičninah iz I. točke in na nepremičnini iz II. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična št. 5883890000, do celote (1/1).
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-155/2023/2
Zagorje ob Savi, dne 11. septembra 2023
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti