Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2731. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu pri Osnovni šoli Puconci, stran 7896.

  
Na podlagi 19. člena Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 63/23) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15 in 128/21) je Občinski svet Občine Puconci na 7. redni seji dne 7. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu pri Osnovni šoli Puconci 
1. člen 
S tem sklepom se za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2028 določa začasna uporaba manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu pri Osnovni šoli Puconci, kot to določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16, 20/17 in 63/23), ki pa ne sme biti manjša od 2 m² na otroka.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0026/2023
Puconci, dne 7. septembra 2023
Župan 
Občine Puconci 
Uroš Kamenšek