Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2730. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7895.

  
Na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. redni seji dne 5. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine: parcela 5289/3 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220465), parcela 1652 k. o. 100 – Bogojina (ID 334668), parcela 1778 k. o. 100 – Bogojina (ID 2013006), parcela 2039 k. o. 100 – Bogojina (ID 3177914), parcela 2277 k. o. 100 – Bogojina (ID 3693851), parcela 2589 k. o. 100 – Bogojina (ID 3304932), parcela 2590 k. o. 100 – Bogojina (ID 114512), parcela 3511 k. o. 100 – Bogojina (ID 2181148), parcela 5291/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 334669), parcela 5293 k. o. 100 – Bogojina (ID 2181149), parcela 5298 k. o. 100 – Bogojina (ID 1677435), parcela 5299 k. o. 100 – Bogojina (ID 2013007), parcela 5300 k. o. 100 – Bogojina (ID 1174482), parcela 5304 k. o. 100 – Bogojina (ID 2518162), parcela 5347 k. o. 100 – Bogojina (ID 3021181), parcela 5384 k. o. 100 – Bogojina (ID 5371968), parcela 5683 k. o. 100 – Bogojina (ID 334666), parcela 5684 k. o. 100 – Bogojina (ID 2350159), parcela 2669/3 k. o. 100 – Bogojina (ID 205767), parcela 2480/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273062), parcela 2447/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6272865), parcela 2510/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273076), parcela 2487/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273060), parcela 2505/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273047), parcela 2453/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6272862), parcela 2457/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6272860), parcela 2669/5 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273073), parcela 2496/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273056), parcela 2499/6 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273052), parcela 2466/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6272858), parcelna 2499/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273054), parcela 2495/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273057), parcela 2500/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6273049), parcela 2963/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6473484), parcela 2959/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6473472), parcela 2958/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6473408), parcela 2964/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6473486), parcela 2726/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6611772), parcela 2732/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6611710), parcela 2728/3 k. o. 100 – Bogojina (ID 6611714), parcela 2730/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6611712), parcela 2735/5 k. o. 100 – Bogojina (ID 6611723), parcela 2733/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6611707), parcela 2739/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6611722), parcela 2588/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6613627), parcela 3092/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715558), parcela 3135/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715542), parcela 3143/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715549), parcela 3145/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715546), parcela 3167/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715540), parcela 3222/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716059), parcela 3221/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716052), parcela 3220/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716054), parcela 3217/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716050), parcela 3216/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716044), parcela 3215/3 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715539), parcela 3461/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716073), parcela 3281/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716056), parcela 3284/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716060), parcela 3289/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716064), parcela 3430/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716069), parcela 2951/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715554), parcela 3091/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715551), parcela 3130/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715544), parcela 3460/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716066), parcela 3219/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716049), parcela 3215/5 k. o. 100 – Bogojina (ID 6716047), parcela 3126/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6715555), parcela 2957/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6819937), parcela 2966/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6819939), parcela 2966/6 k. o. 100 – Bogojina (ID 6819932), parcela 2969/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6819935), parcela 2976/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6819930), parcela 3167/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6835351), parcela 3158/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6835349), parcela 3166/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6835354), parcela 2547/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868938), parcela 2549/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868943), parcela 2548/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868941), parcela 2559/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868953), parcela 2355/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868923), parcela 2349/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868922), parcela 2553/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868946), parcela 2556/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868948), parcela 2557/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868950), parcela 2542/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868937), parcela 2552/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868945), parcela 2347/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868916), parcela 2348/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 6868914), parcela 2950/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 7026069), parcela 2038/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 7068879), parcela 2065/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 7068885), parcela 3082/5 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220474), parcela 3082/6 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220475), parcela 3082/7 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220476), parcela 3293/3 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220461), parcela 3293/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220460), parcela 3293/5 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220459), parcela 5289/4 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220464), parcela 5289/5 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220466), parcela 5540/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220462), parcela 5540/2 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220463), parcela 5583/1 k. o. 100 – Bogojina (ID 7220486) in parcela 5292/11 k. o. 100 – Bogojina (ID 7291699), ki predstavljajo delno ali v celoti kategorizirane oziroma nekategorizirane občinske ceste ter obstoječe pripadajoče parkirišče h gostinskemu objektu z urejeno zelenico.
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa, pri katerih je že vpisana lastninska pravica Občine Moravske Toplice, pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0174/2023-4
Moravske Toplice, dne 6. septembra 2023
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač