Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2729. Sklep o določitvi višine grobnine, stran 7895.

  
Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 27. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 57/18, 31/20) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 8. seji dne 5. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine grobnine 
1. člen 
Ta sklep določa višino grobnine na pokopališčih na območju Občine Moravske Toplice, ki so v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Čista narava d.o.o..
2. člen 
Višina grobnine znaša:
Zvrsti grobov
Cena v EUR/leto z DDV
1. enojni grob
25,60
2. dvojni grob
34,56
3. povečan grobni prostor
43,51
4. grobnica
47,35
5. žarni grob
19,20
6. otroški grob
19,20
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine grobnine (Uradni list RS, št. 97/20).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2023.
Št. 354-0045/2023-5
Moravske Toplice, dne 6. septembra 2023
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti