Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2728. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred, stran 7894.

  
Župan Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 112/22, 157/22) izdaja
S K L E P 
o uvrstitvi direktorja v plačni razred 
1. člen 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. avgusta 2023.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep številka 100-00002/2018-5, objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/23.
Št. 014-0012/2023-6
Moravske Toplice, dne 1. avgusta 2023
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti