Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2727. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije, stran 7894.

  
Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 – ZLV-H, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), in na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 20. 11. 2022, je Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora na 5. dopisni seji dne 8. 9. 2023 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
Občinska volilna komisija Občine Kranjska Gora ugotavlja:
– da je članica Občinskega sveta Občine Kranjska Gora Ena Girandon 18. 7. 2023 podala pisno odstopno izjavo županji Občine Kranjska Gora;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Gibanje svoboda;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov Gibanje svoboda Goran Maučec, roj. 3. 8. 1980, Dovje 108b, 4281 Mojstrana;
– da je kandidat dne 5. 9. 2023 podal pisno izjavo, da sprejme mandat člana Občinskega sveta Občine Kranjska Gora;
– ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata, začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2023-5
Kranjska Gora, dne 8. septembra 2023
Predsednica OVK 
mag. Metka Furlan 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti