Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2726. Sklep o imenovanju direktorice javnega Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal, stran 7894.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal (Uradni list RS, št. 163/21), 21. člena Statuta javnega Zavoda za turizem kulturo, mladino in šport Kanal (https://www.tic-kanal.si/poslovne-strani/2023033110101914/), je Svet zavoda Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal na 16. seji dne 12. 9. 2023 sprejel
S K L E P 
o imenovanju direktorice javnega Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal 
I. 
Po predhodnem mnenju Strokovnega sveta ZTKMŠ in po predhodnem soglasju Občinskega sveta ustanoviteljice Občine Kanal ob Soči se z dnem 18. 9. 2023, Petro Rutar, rojeno 18. 4. 1974, stanujočo Goriška cesta 19, 5212 Dobrovo, imenuje za direktorico Javnega zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal.
II. 
Mandat direktorice traja 5 let.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica sveta zavoda 
Lara Lovišček