Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2722. Razlaga Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejeta na seji dne 12. 9. 2023, stran 7890.

  
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (KPZZ) je na podlagi 9. točke obligacijskih določb Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 46/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22) na seji dne 12. 9. 2023 sprejel naslednjo
R A Z L A G O 
Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, sprejeto na seji dne 12. 9. 2023 
Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 165/22)
4. člen 
(ponudba novih pogodb o zaposlitvi) 
“Delodajalec je pri razporejanju na nova delovna mesta po aneksu k Posebnemu tarifnemu delu KPZZ (Uradni list RS, št. 165/22) dolžan upoštevati določbo tretjega odstavka 3. člena aneksa, ki se skladno s 7. členom prehodnih in končnih določb uporablja od 1. 1. 2023 dalje.
4. člen aneksa je sistemska (in ni prehodna) določba in se glede obveznosti ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi uporablja tudi za zaposlitve po 1. 1. 2023.”
Predsednik Odbora za razlago kolektivne pogodbe 
za zdravnike in zobozdravnike v RS 
Silvan Saksida