Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 98

Uradni list RS, št. 98 z dne 15. 9. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 98/2023 z dne 15. 9. 2023


2720. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023, stran 7890.

  
Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 99/22, 6/23, 13/23, 19/23, 26/23, 36/23, 47/23, 73/23 in 90/23) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N I   Z N E S E K 
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023 
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz točke 2.1 tretjega odstavka 92. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21, 192/21 in 140/22) za obdobje od 1. avgusta 2023 do 31. avgusta 2023 znaša 420,12 eura na 1000 litrov.
Št. 007-707/2023
Ljubljana, dne 8. septembra 2023
EVA 2023-1611-0085
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance