Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


873. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Žužemberk, stran 2875.

  
Na podlagi 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) in 36. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 207/21) je Občinski svet Občine Žužemberk na 3. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel
S K L E P 
o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Žužemberk 
1. člen 
Občinski svet Občine Žužemberk potrjuje cenik pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih plačujejo uporabniki in naročniki:
1. Pokopališke storitve
Opis
Cena brez DDV v EUR
DDV v %
Cena z DDV
Najem mrliške vežice – 1 dan
50,00
9,5
54,75
Izkop in zasip grobne jame za krsto
146,12
9,5
160,00
Izkop in zasip žarnega groba
35,00
9,5
38,32
2. 24-urna dežurna služba
Opis
Cena brez DDV v EUR
DDV v %
Cena z DDV
24-urna dežurna služba
164,30
9,5
179,91
3. Grobarine
Opis
Cena brez DDV v EUR
DDV v %
Cena z DDV
Enojni grob
21,31
22
26,00
Žarni grob
12,79
22
15,60
Otroški grob
12,79
22
15,60
Družinski grob
34,10
22
41,60
Trojni grob in grobnica
49,01
22
59,80
2. člen 
Grobnina se poravna po položnicah v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški prve ureditve groba in stroški uporabe poslovilnega objekta pa v roku 30 dni od izstavitve računa.
3. člen 
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi cen (Občinski svet, št. 032-2685/2007-100, z dne 29. 11. 2007).
4. člen 
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2023.
Št. 014-6/2022-10
Žužemberk, dne 23. februarja 2023
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež