Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


871. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče, stran 2874.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 2. dopisni seji dne 13. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o priznanjih Občine Velike Lašče 
1. člen 
V Odloku o priznanjih Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 63/00, Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/10) se spremeni 5. člen, ki se po novem glasi:
»O podelitvi priznanj Občine Velike Lašče iz prve, druge in tretje alinee 3. člena odloča občinski svet s sklepom na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Priznanja iz četrte alinee podeljuje župan po lastni presoji, prav tako pa župan lahko podeli tudi priznanje iz tretje alinee.«
2. člen 
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0301-0009/2023-1
Velike Lašče, dne 13. marca 2023
Župan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar