Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


869. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o., stran 2873.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 3. seji dne 7. marca 2023 sprejel
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. 
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (Uradni list RS, št. 101/13).
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v uradnih glasilih posameznih občin. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 007-0001/2013
Tolmin, dne 8. marca 2023
Župan 
Občine Tolmin 
Alen Červ