Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


868. Sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2023, stran 2873.

  
Na podlagi 2. člena Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/19) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 8. 3. 2022 sprejel
S K L E P 
o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2023 
1. člen 
S tem sklepom se določi višina enkratne pomoči ob rojstvu otroka, ki je enkratni denarni prejemek ob rojstvu otroka, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in za leto 2023 znaša 400 evrov.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1222-0054/2023
Sevnica, dne 14. marca 2023
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk