Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


856. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024, stran 2846.

  
Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS -1; Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji dne 7. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2023 in 2024 
1. člen 
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023 znaša 332.054,00 EUR in sicer
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 170.645,00 EUR
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 161.409,00 EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Občine Miren - Kostanjevica, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša, da se v letu 2023 sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023 v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti, določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2023.
Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica v letu 2023 znaša:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 34.129,00 EUR
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 32.281,80 EUR.
2. člen 
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 znaša 867.550,00 EUR in sicer
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 100.650,00 EUR
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 766.900,00 EUR.
V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb Občine Miren - Kostanjevica, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica soglaša, da se v letu 2024 sklepajo pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024 v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti, določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2024.
Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica v letu 2024 znaša:
– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 20.130,00 EUR
– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 153.380,00 EUR.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2023-2
Miren, dne 7. marca 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar