Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


841. Sklep o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi občinskega pomena v Mestni občini Koper, stran 2815.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi občinskega pomena v Mestni občini Koper 
Št. 671-88/2022
Koper, dne 13. marca 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 68. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. februarja 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi občinskega pomena v Mestni občini Koper 
1. člen 
Na območju Mestne občine Koper se določijo kot javni športni objekti in površine za šport v naravi občinskega pomena naslednje nepremičnine, ki so namenjene uresničevanju javnega interesa na področju športa:
I. Športni parki
ŠT.
Naziv
Ulica, hišna številka
Št. k.o.
k.o.
Parcelna številka
ID stavbe / Opombe
1
Športni park Bonifika
Cesta Z. Perello G. 3
2605
Koper
1423/4
Pomožna in tenis igrišča
 
2605
Koper
1424
 
 
2605
Koper
1425
Del parcele, glej prilogo 1
 
 
2605
Koper
1426/1
 
 
2605
Koper
1427/1
 
 
2605
Koper
1427/2
 
 
2605
Koper
1428/16
Del parcele, glej prilogo 1
 
 
2605
Koper
1429/2
 
 
2605
Koper
1557/14
Del parcele, glej prilogo 1
Atletski stadion
Cesta Z. Perello G. 3
2605
Koper
1429/1
 
 
2605
Koper
1428/17
 
 
2605
Koper
1557/17
Del parcele, glej prilogo 1
 
 
2605
Koper
1557/15
 
 
2605
Koper
1426/2
 
 
2605
Koper
1426/3
 
 
2605
Koper
1504/2
 
 
2605
Koper
1503/9
 
 
2605
Koper
1503/7
Nogometni stadion in spremljajoči objekti
Ljubljanska cesta 2a
2605
Koper
1441/8
 
 
2605
Koper
1441/7
2605
Koper
del stavbe 2605-1299-16
2605
Koper
1441/9
 
 
2605
Koper
1431/23
 
 
2605
Koper
1431/24
 
 
2605
Koper
1430/19
 
 
2605
Koper
1430/23
2605
Koper
1431/21
 
 
2605
Koper
1441/13
 
 
2605
Koper
1431/22
Parkirišče ob stadionu
2605
Koper
1504/1
Del parcele, glej prilogo 1
 
 
2605
Koper
1441/11
 
 
 
2605
Koper
1441/10
 
 
 
2605
Koper
1441/12
 
2
Športni park Dekani
Dekani 75a
2603
Dekani
1126/1
 
 
2603
Dekani
1126/2
 
2603
Dekani
1095
 
2603
Dekani
1113
 
2603
Dekani
1115
 
2603
Dekani
1119/1
Del parcele, glej prilogo 2
 
2603
Dekani
1120
Del parcele, glej prilogo 2
 
2603
Dekani
1121
 
2603
Dekani
1122
 
2603
Dekani
1124/1
 
2603
Dekani
1828/2
2603
Dekani
1094
Del parcele, glej prilogo 2
3
Športni park Šmarje
Šmarje 1
2608
Šmarje
932/1
 
 
2608
Šmarje
932/2
2608
Šmarje
931/1
II. Športni objekti
ŠT.
Naziv
Ulica, hišna številka
Št. k.o.
K.o.
Parcelna številka
ID stavbe / Opombe
1
Športna dvorana Burja Škofije
Spodnje Škofije b.š.
2595
Škofije
753/4
Del parcele, glej prilogo 3
del stavbe 2605-1179-75 
del stavbe 2605-1179-62 
del stavbe 2605-1179-70 
del stavbe 2605-1179-19 
del stavbe 2605-1179-60 
del stavbe 2605-1179-2 
del stavbe 2605-1179-3 
del stavbe 2605-1179-4 
del stavbe 2605-1179-5 
del stavbe 2605-1179-6 
del stavbe 2605-1179-7 
del stavbe 2605-1179-8
2
Večnamenska dvorana Bonifika 
Cesta Z. Perello G. 3
2605
Koper
1398/8 
1557/5 
1423/3
del stavbe 2605-1179-9 
del stavbe 2605-1179-10 
del stavbe 2605-1179-11 
del stavbe 2605-1179-12 
del stavbe 2605-1179-13 
del stavbe 2605-1179-14 
del stavbe 2605-1179-15 
del stavbe 2605-1179-16 
del stavbe 2605-1179-17 
del stavbe 2605-1179-23 
del stavbe 2605-1179-24 
del stavbe 2605-1179-25 
del stavbe 2605-1179-26 
del stavbe 2605-1179-27 
del stavbe 2605-1179-28 
del stavbe 2605-1179-29 
del stavbe 2605-1179-30 
del stavbe 2605-1179-31 
del stavbe 2605-1179-32 
del stavbe 2605-1179-33 
del stavbe 2605-1179-34 
del stavbe 2605-1179-35 
del stavbe 2605-1179-36 
del stavbe 2605-1179-38 
del stavbe 2605-1179-54 
del stavbe 2605-1179-63 
del stavbe 2605-1179-64 
del stavbe 2605-1179-65 
del stavbe 2605-1179-71 
del stavbe 2605-1179-69 
del stavbe 2605-1179-81 
del stavbe 2605-1179-72 
del stavbe 2605-1179-67 
del stavbe 2605-1179-78 
del stavbe 2605-1179-74 
del stavbe 2605-1179-22 
del stavbe 2605-1179-77 
del stavbe 2605-1179-21 
del stavbe 2605-1179-61 
del stavbe 2605-1179-18 
del stavbe 2605-1179-66 
del stavbe 2605-1179-80 
del stavbe 2605-1179-79 
del stavbe 2605-1179-20 
del stavbe 2605-1179-76 
del stavbe 2605-1179-73 
del stavbe 2605-1179-68
2605
Koper
1430/9
Del parcele, glej prilogo 4
2605
Koper
1430/33
Del parcele, glej prilogo 4
2605
Koper
1557/6
2605
Koper
1557/14
Del parcele, glej prilogo 4
2605
Koper
1423/12
2605
Koper
1423/4
Del parcele, glej prilogo 4
3
Balinarska dvorana Žusterna in zunanje igrišče
Beblerjeva ulica 11
2606
Semedela
222/15
 
 
2606
Semedela
222/16
4
Športni objekti, namenjeni vodnim športom Žusterna
Istrska cesta 70
2606
Semedela
6530
Del parcele, glej prilogo 5
 
 
2606
Semedela
6513
5
Športni objekti namenjeni športom na vodi
2605
Koper
1/1
2605
Koper
7/1
2605
Koper
7/3
2605
Koper
9/1
6
Olimpijski bazen Koper
Piranska cesta 6
2605
Koper
del stavbe 2605-2119-5 
del stavbe 2605-2119-9 
del stavbe 2605-2119-10 
del stavbe 2605-2119-18 
del stavbe 2605-2119-21 
del stavbe 2605-2119-23 
del stavbe 2605-2119-24 
del stavbe 2605-2119-25 
del stavbe 2605-2119-26 
del stavbe 2605-2119-27 
del stavbe 2605-2119-29 
del stavbe 2605-2119-30 
del stavbe 2605-2119-31
7
Center športov na mivki
 
2605
Koper
1412/1
 
 
2605
Koper
1411/4
 
 
2605
Koper
1407
Del parcele, glej prilogo 6
 
 
2605
Koper
1406/6
Del parcele, glej prilogo 6
 
 
2605
Koper
1408/8
 
 
2605
Koper
1409/4
 
 
2605
Koper
1413/1
 
 
2605
Koper
1626/12
Del parcele, glej prilogo 6
 
 
2605
Koper
1414/8
8
Plezalni center Koper
Ljubljanska cesta 2b
2605
Koper
1503/6
9
Nogometno igrišče Gažon s pripadajočimi objekti
Gažon 88
2607
Gažon
946/1
 
2607
Gažon
923/6
2607
Gažon
923/5
2607
Gažon
923/4
2607
Gažon
934
2607
Gažon
952
2607
Gažon
947/3
2607
Gažon
947/7
2607
Gažon
947/1
2607
Gažon
946/2
10
Namiznoteniška dvorana Škofije
Sp. Škofije 120b
2595
Škofije
del stavbe 6325-891-19
11
Nogometno igrišče v Koštaboni s pripradajočimi objekti
2624
Koštabona
130/5
2624
Koštabona
130/6
2624
Koštabona
130/7
2624
Koštabona
130/8
12
Balinišče in teniško igrišče v Hrvatinih s pripadajočimi objekti
Hrvatini 148, Ankaran
2590
Hribi
707/1
Del parcele, glej prilogo 7
13
Balinišče Modri val z nadstreškom
Istrska cesta 6, Koper
2604
Bertoki
3890/2
14
Večnamensko športno igrišče Pobegi
Cesta I. Istrske brigade 59, Pobegi
2604
Bertoki
2544/1
15
Balinišče in igrišče Sveti Anton
Sv. Anton št. 2
2612
Sv. Anton
1228/8
Del parcele, glej prilogo 8
2612
Sv. Anton
1227/15
Del parcele, glej prilogo 8
2. člen 
Na območju Mestne občine Koper se določijo kot družbena infrastruktura na področju športa, naslednje nepremičnine, ki so namenjene opravljanju teh dejavnosti:
ŠT.
Naziv
Ulica, hišna številka
Št. k.o.
K.o.
Parcelna številka
ID stavbe / Opombe
1
Balinišče Gabrovica
Gabrovica pri Črnem Kalu 1
2601
Gabrovica
189/2
2601
Gabrovica
191/2
2601
Gabrovica
190/3
2
Balinišče Kubed
2614
Kubed
1452
3. člen 
Javni športni objekti in površine za šport v naravi postanejo vse nepremičnine oziroma deli nepremičnin iz 1. člena tega sklepa ter oprema v teh nepremičninah, ki služi izvajanju dejavnosti na področju športa.
Nepremičnine v lasti Mestne občine Koper, določene s tem sklepom se na predlog pristojnega organa Mestne občine Koper po predpisanem postopku vknjižijo v zemljiški knjigi, in se zaznamujejo kot javno dobro – javni športni objekti in površine za šport v naravi.
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa, ki že imajo status javnega športnega objekta, ohranijo ta status.
4. člen 
Družbena infrastruktura na področju športa postanejo nepremičnine iz 1. in 2. člena tega sklepa ter oprema v teh nepremičninah, ki služi izvajanju dejavnosti splošnega pomena, s katerimi se zagotavljajo dobrine na področju športa.
5. člen 
Zemljišče, objekt ali njegov del, ki ima pridobljen status javni športni objekt in površine za šport v naravi mora njegov lastnik ali upravljavec vzdrževati v stanju, ki omogoča splošno rabo v skladu z njegovim namenom.
6. člen 
Javne športne objekte, določene s tem sklepom, lahko odda župan s pogodbo v upravljanje osebam javnega prava. Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja športnih objektov in površine za šport v naravi se opredeli s pogodbo ali s posebnim aktom.
7. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 111/13).
8. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-88/2022
Koper, dne 23. februarja 2023
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   L A   S E G U E N T E    D E L I B E R A 
sulla determinazione degli impianti sportivi pubblici e delle superfici destinate ad attivià sportive in ambiente naturale di interesse comunale nel Comune città di Capodistria 
No. 671-88/2022
Capodistria, 13 marzo 2023
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 68 della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb), dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), dell’articolo 3 della Legge sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 199/21) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria alla sua seduta del 23 febbraio 2023 ha adottato la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione degli impianti sportivi pubblici e delle superfici destinate ad attivià sportive in ambiente naturale di interesse comunale nel Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
Nell’area del Comune città di Capodistria si determinano quali impianti sportivi pubblici e superfici destinate ad attività sportive in ambiente naturale di interesse comunale i seguenti beni di interesse pubblico destinati all’attività sportiva:
I. Parchi sportivi
N.
Denominazione
Via, numero civico
N. C.c.
C.c.
Particella catastale
Codice ID dell’edificio / Note
1
Palazzetto polifunzionale Bonifika 
Strada Z. Perello G. n. 3
2605
Capodistria
1423/4
Campi ausiliari e campi da tennis
 
2605
Capodistria
1424
 
 
2605
Capodistria
1425
Parte della particella, vedi allegato 1
 
 
2605
Capodistria
1426/1
 
 
2605
Capodistria
1427/1
 
 
2605
Capodistria
1427/2
 
 
2605
Capodistria
1428/16
Parte della particella, vedi allegato 1
 
 
2605
Capodistria
1429/2
 
 
2605
Capodistria
1557/14
Parte della particella, vedi allegato 1
Stadio di atletica
Strada Z. Perello G. n. 3
2605
Capodistria
1429/1
 
 
2605
Capodistria
1428/17
 
 
2605
Capodistria
1557/17
Parte della particella, vedi allegato 1
 
 
2605
Capodistria
1557/15
 
 
2605
Capodistria
1426/2
 
 
2605
Capodistria
1426/3
 
 
2605
Capodistria
1504/2
 
 
2605
Capodistria
1503/9
 
 
2605
Capodistria
1503/7
Stadio di calcio e strutture di pertinenza
Strada di Ljubljana n. 2/a
2605
Capodistria
1441/8
 
 
2605
Capodistria
1441/7
2605
Capodistria
Parte dell’edificio 2605-1299-16
2605
Capodistria
1441/9
 
 
2605
Capodistria
1431/23
 
 
2605
Capodistria
1431/24
 
 
2605
Capodistria
1430/19
 
 
2605
Capodistria
1430/23
2605
Capodistria
1431/21
 
 
2605
Capodistria
1441/13
 
 
2605
Capodistria
1431/22
Parcheggio presso lo stadio
2605
Capodistria
1504/1
Parte della particella, vedi allegato 1
 
 
2605
Capodistria
1441/11
 
 
 
2605
Capodistria
1441/10
 
 
 
2605
Capodistria
1441/12
 
2
Parco sportivo di Dekani
Dekani n. 75/a
2603
Dekani
1126/1
 
 
2603
Dekani
1126/2
 
2603
Dekani
1095
 
2603
Dekani
1113
 
2603
Dekani
1115
 
2603
Dekani
1119/1
Parte della particella, vedi allegato 2
 
2603
Dekani
1120
Parte della particella, vedi allegato 2
 
2603
Dekani
1121
 
2603
Dekani
1122
 
2603
Dekani
1124/1
 
2603
Dekani
1828/2
2603
Dekani
1094
Parte della particella, vedi allegato 2
3
Parco sportivo di Šmarje
Šmarje 1
2608
Šmarje
932/1
 
 
2608
Šmarje
932/2
2608
Šmarje
931/1
II. Impianti sportivi
N.
Denominazione
Via, numero civico
N. C.c.
C.c.
Particella catastale
Codice ID dell’edificio / Note
1
Palazzetto dello sport Burja Škofije
Spodnje Škofije s.n.
2595
Škofije
753/4
Parte della particella, vedi allegato 3
Parte dell’edificio 2605-1179-75 
Parte dell’edificio 2605-1179-62 
Parte dell’edificio 2605-1179-70 
Parte dell’edificio 2605-1179-19 
Parte dell’edificio 2605-1179-60
2
Palazzetto polifunzionale Bonifika 
Strada Z. Perello G. n. 3
2605
Capodistria
1398/8 
1557/5 
1423/3
Parte dell’edificio 2605-1179-2 
Parte dell’edificio 2605-1179-3 
Parte dell’edificio 2605-1179-4 
Parte dell’edificio 2605-1179-5 
Parte dell’edificio 2605-1179-6 
Parte dell’edificio 2605-1179-7 
Parte dell’edificio 2605-1179-8 
Parte dell’edificio 2605-1179-9 
Parte dell’edificio 2605-1179-10 
Parte dell’edificio 2605-1179-11 
Parte dell’edificio 2605-1179-12 
Parte dell’edificio 2605-1179-13 
Parte dell’edificio 2605-1179-14 
Parte dell’edificio 2605-1179-15 
Parte dell’edificio 2605-1179-16 
Parte dell’edificio 2605-1179-17 
Parte dell’edificio 2605-1179-23 
Parte dell’edificio 2605-1179-24 
Parte dell’edificio 2605-1179-25 
Parte dell’edificio 2605-1179-26 
Parte dell’edificio 2605-1179-27 
Parte dell’edificio 2605-1179-28 
Parte dell’edificio 2605-1179-29 
Parte dell’edificio 2605-1179-30 
Parte dell’edificio 2605-1179-31 
Parte dell’edificio 2605-1179-32 
Parte dell’edificio 2605-1179-33 
Parte dell’edificio 2605-1179-34 
Parte dell’edificio 2605-1179-35 
Parte dell’edificio 2605-1179-36 
Parte dell’edificio 2605-1179-38 
Parte dell’edificio 2605-1179-54 
Parte dell’edificio 2605-1179-63 
Parte dell’edificio 2605-1179-64 
Parte dell’edificio 2605-1179-65 
Parte dell’edificio 2605-1179-71 
Parte dell’edificio 2605-1179-69 
Parte dell’edificio 2605-1179-81 
Parte dell’edificio 2605-1179-72 
Parte dell’edificio 2605-1179-67 
Parte dell’edificio 2605-1179-78 
Parte dell’edificio 2605-1179-74 
Parte dell’edificio 2605-1179-22 
Parte dell’edificio 2605-1179-77 
Parte dell’edificio 2605-1179-21 
Parte dell’edificio 2605-1179-61 
Parte dell’edificio 2605-1179-18 
Parte dell’edificio 2605-1179-66 
Parte dell’edificio 2605-1179-80 
Parte dell’edificio 2605-1179-79 
Parte dell’edificio 2605-1179-20 
Parte dell’edificio 2605-1179-76 
Parte dell’edificio 2605-1179-73 
Parte dell’edificio 2605-1179-68
2605
Capodistria
1430/9
Parte della particella, vedi allegato 4
2605
Capodistria
1430/33
Parte della particella, vedi allegato 4
2605
Capodistria
1557/6
2605
Capodistria
1557/14
Parte della particella, vedi allegato 4
2605
Capodistria
1423/12
2605
Capodistria
1423/4
Parte della particella, vedi allegato 4
3
Sala bocce di Giusterna e campo esterno
Via Aleš Bebler n. 11
2606
Semedella
222/15
 
 
2606
Semedella
222/16
4
Impianti sportivi, destinati agli sport acquatici di Giusterna
Strada dell’Istria n. 70
2606
Semedella
6530
Parte della particella, vedi allegato 5
 
 
2606
Semedella
6513
5
Impianti sportivi, destinati agli sport acquatici
2605
Capodistria
1/1
2605
Capodistria
7/1
2605
Capodistria
7/3
2605
Capodistria
9/1
6
Piscina olimpica di Capodistria
Via Pirano n. 6
2605
Capodistria
Parte dell’edificio 2605-2119-5 
Parte dell’edificio 2605-2119-9 
Parte dell’edificio 2605-2119-10 
Parte dell’edificio 2605-2119-18 
Parte dell’edificio 2605-2119-21 
Parte dell’edificio 2605-2119-23 
Parte dell’edificio 2605-2119-24 
Parte dell’edificio 2605-2119-25 
Parte dell’edificio 2605-2119-26 
Parte dell’edificio 2605-2119-27 
Parte dell’edificio 2605-2119-29 
Parte dell’edificio 2605-2119-30 
Parte dell’edificio 2605-2119-31
7
Centro degli sport su sabbia
 
2605
Capodistria
1412/1
 
 
2605
Capodistria
1411/4
 
 
2605
Capodistria
1407
Parte della particella, vedi allegato 6
 
 
2605
Capodistria
1406/6
Parte della particella, vedi allegato 6
 
 
2605
Capodistria
1408/8
 
 
2605
Capodistria
1409/4
 
 
2605
Capodistria
1413/1
 
 
2605
Capodistria
1626/12
Parte della particella, vedi allegato 6
 
 
2605
Capodistria
1414/8
8
Centro d’arrampicata di Capodistria
Strada di Ljubljana n. 2/b
2605
Capodistria
1503/6
9
Campo da calcio di Gažon con le strutture di pertinenza
Gažon n. 88
2607
Gažon
946/1
 
2607
Gažon
923/6
2607
Gažon
923/5
2607
Gažon
923/4
2607
Gažon
934
2607
Gažon
952
2607
Gažon
947/3
2607
Gažon
947/7
2607
Gažon
947/1
2607
Gažon
946/2
10
Sala da tennistavolo di Škofije
Spodnje Škofije n. 120/b
2595
Škofije
Parte dell’edificio 6325-891-19
11
Campo da calcio di Koštabona con le strutture di pertinenza
2624
Koštabona
130/5
2624
Koštabona
130/6
2624
Koštabona
130/7
2624
Koštabona
130/8
12
Campo da bocce e campo da tennis di Crevatini con le strutture di pertinenza
Crevatini n. 148, Ancarano
2590
Hribi
707/1
Parte della particella, vedi allegato 7
13
Campo da bocce Modri val con tettoia
Strada dell’Istria n. 6
2604
Bertocchi
3890/2
14
Campo sportivo polifunzionale di Pobegi
Cesta I. Istrske brigade n. 59
2604
Bertocchi
2544/1
15
Campo da bocce e campo sportivo di Sv. Anton
Sv. Anton n. 2
2612
Sv. Anton
1228/8
Parte della particella, vedi allegato 8
2612
Sv. Anton
1227/15
Parte della particella, vedi allegato 8
Articolo 2 
Nell’area del Comune città di Capodistria vengono determinati quale infrastruttura sociale nel settore dello sport i seguenti immobili, destinati allo svolgimento di dette attività:
N.
Denominazione
Via, numero civico
N. C.c.
C.c.
Particella catastale
Codice ID dell’edificio / Note
1
Campo da bocce di Gabrovica
Gabrovica pri Črnem Kalu n. 1
2601
Gabrovica
189/2
2601
Gabrovica
191/2
2601
Gabrovica
190/3
2
Campo da bocce di Kubed
2614
Kubed
1452
Articolo 3 
Gli impianti sportivi pubblici e le superfici destinate ad attività sportive in ambiente naturale sono tutti i beni immobili ovvero parti di immobili di cui all’articolo 1 della presente delibera, come anche la loro attrezzatura, utilizzata nell’esecuzione delle attività sportive.
I beni immobili di proprietà del Comune città di Capodistria, come definiti nella presente delibera, vengono intavolati nel libro fondiario su proposta dell'autorità competente dell'omonimo comune, ai sensi della procedura in essere, e vengono contrassegnati quali beni di utilità pubblica – impianti sportivi pubblici e superfici destinate ad attività sportive in ambiente naturale.
I beni immobili di cui all'articolo 1 della presente delibera, già individuati quali impianti sportivi pubblici, mantengono lo stesso status.
Articolo 4 
L’infrastruttura di utilità pubblica nell’ambito delle attività sportive sono gli immobili di cui agli artt. 1 e 2 della presente delibera come anche le attrezzature in essi contenute, che servono allo svolgimento di attività di interesse generale e con le quali vengono garantiti i beni per le attività sportive.
Articolo 5 
I terreni, gli edifici o le loro parti che hanno già acquisito lo status di impianti sportivi pubblici e superfici destinate ad attività sportive in ambiente naturale devono essere mantenuti dal proprietario o dal gestore in condizioni tali da consentirne l’utilizzo per scopi di beneficio comune generale in conformità alla loro destinazione.
Articolo 6 
Gli impianti sportivi pubblici di cui alla presente delibera possono essere affidati dal sindaco in gestione a enti di diritto pubblico, mediante contratto. Le modalità di manutenzione, utilizzo, gestione e fruizione degli impianti sportivi e delle superfici destinate ad attività sportive vengono definite da contratto o atto specifico.
Articolo 7 
Gli effetti della Delibera sulla determinazione degli impianti sportivi pubblici di interesse comunale nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 111/13) cessano con la data di entrata in vigore della presente delibera.
Articolo 8 
La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 671-88/2022
Capodistria, 23 febbraio 2023
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan