Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


833. Sklep o financiranju političnih strank, stran 2809.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 103/07, 99/13 in 46/14) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11 in 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 3. redni seji dne 2. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank 
I. 
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na volitvah v Občinski svet Občine Horjul dne 20. 11. 2022 in je dosegla več kot polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Horjul.
II. 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
III. 
Sredstva se politični stranki nakazujejo praviloma enkrat letno za tekoče leto na njihov transakcijski račun.
IV. 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2023-1
Horjul, dne 3. marca 2023
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil