Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


828. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje v plačni razred, stran 2805.

  
Na podlagi prvega in drugega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 116/21, 180,21, 29/22, 112/22, 157/22 in 25/23), izdajam
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje v plačni razred 
I. 
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje se uvrsti v 52. plačni razred.
II. 
Prva uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju se izvede s 1. 3. 2023.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-70/2023
Celje, dne 7. marca 2023
Župan 
Mestne občine Celje 
Matija Kovač