Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


826. Sklep o spremembi Statuta Občine Borovnica, stran 2804.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 8., 15., 106. in 107. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) ter 2. oddelka V. poglavja Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 56/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 3. redni dne 8. 3. 2023 sprejel
S K L E P 
o spremembi Statuta Občine Borovnica 
1. člen 
Spremeni se Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) – v nadaljevanju Statut.
2. člen 
Prvi odstavek 32. člena Statuta se spremeni na način, da se glasi:
»(1) Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina največ dva podžupana (v celotnem besedilu: podžupan).«
3. člen
Ta sprememba statuta začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2023-1
Borovnica, dne 8. marca 2023
Župan 
Občine Borovnica 
Peter Črnilogar 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti