Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


819. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, stran 2793.

  
Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT, 43/19 in 121/21 – ZJN-3B) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
O D R E D B O 
o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 
1. člen 
Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9,17 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,62 eura.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2023.
Št. 0071-2/2023
Ljubljana, dne 1. marca 2023
EVA 2023-2611-0003
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti