Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 32

Uradni list RS, št. 32 z dne 17. 3. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 32/2023 z dne 17. 3. 2023


811. Ukaz o pomilostitvi, stran 2765.

  
Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a), 1. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 97. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23) izdajam
U K A Z 
o pomilostitvi 
Valeriiju Arakcheievu, rojenemu 10. 5. 1976 v kraju Žuravlivka, Vinicka regija, Ukrajina, se s pomilostitvijo odpusti izvršitev preostanka izrečene kazni zapora po sodbi Okrožnega sodišča v Kopru opravilna številka I K 36433/20, z dne 4. 1. 2021, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru opravilna številka III Kp 36433/2020, z dne 15. 4. 2021.
Št. 725-02-15/2022-6
Ljubljana, dne 15. marca 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije