Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


174. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost), stran 635.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost), ki ga je dne 8. 6. 2021 sklenil z Združenjem turističnih kmetij Slovenije, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti turističnih kmetij (turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost), 
skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika določi za vsako posamezno enoto, kjer se opravlja gostinska dejavnost turističnih kmetij, glede na največje možno število gostov, ki so lahko pred objektom oziroma v objektu naenkrat:
od 1. 2.–30. 6. 2022
od 1. 7. 2023
od 1. 7. 2024
od 1. 7. 2025
od 1. 7. 2026
do 30 oseb
15,99 €
16,82 €
17,64 €
18,46 €
19,28 €
od 31 do 60 oseb
20,41 €
21,87 €
23,34 €
24,81 €
26,27 €
Kmetija z nastanitvijo poleg mesečnega nadomestila po točki I. tarife plača tudi mesečno nadomestilo za vsako posamezno sobo oziroma posamezni ločen prostor namenjen prenočitvi:
od 1. 7. 2022
od 1. 7. 2023
od 1. 7. 2024
od 1. 7. 2025
od 1. 7. 2026
soba oziroma prostor
0,41 €
0,45 €
0,50 €
0,53 €
0,57 €
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 20. januarja 2023
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti