Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


173. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, stran 635.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Skupnega sporazuma o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, ki ga je dne 11. 12. 2018 sklenil s Trgovinsko zbornico Slovenije, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk, 
skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:
Velikost prodajnega prostora
Višina nadomestila v letu 2023 v EUR
do 50 m2
7,74
51–100 m2
10,68
101–200 m2
15,92
201–300 m2
25,64
301–400 m2
30,51
401–500 m2
33,62
501–600 m2
36,72
601–700 m2
39,83
701–800 m2
42,93
801–900 m2
46,04
901–1000 m2
51,83
1001–1200 m2
57,62
1201–1400 m2
63,42
1401–1600 m2
69,21
1601–1800 m2
72,93
1801–2000 m2
74,86
2001–2500 m2
76,79
2501–3000 m2
78,72
3001–3500 m2
80,65
3501–4000 m2
82,58
4001–4500 m2
84,51
4501–5000 m2
85,48
5001–5500 m2
86,45
Nad 5.500 m2 se tarifa dvigne za 0,97 EUR za vsakih 500 m2.
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 20. januarja 2023
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar