Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


172. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije, stran 634.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 13. člena Skupnega sporazuma za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije, ki ga je dne 27. 6. 2019 sklenil s Plesno Zvezo Slovenije, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, 
skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:
Letni prihodek v EUR
Višina nadomestila v letu 2023 v EUR
Višina mesečnega obroka v letu 2023 v EUR
do 25.000
488,28
40,69
od 25.001 do 50.000
976,61
81,39
od 50.001 do 75.000
1464,92
122,08
od 75.001 do 100.000
1953,21
162,77
od 100.001 do 125.000
2441,52
203,46
od 125.001 do 150.000
2929,83
244,15
od 150.001 do 175.000
3418,12
284,84
od 175.001 do 200.000
3906,43
325,54
od 200.001 do 250.000
4883,04
406,92
od 250.001 do 300.000
5859,64
488,31
od 300.001 do 400.000
7812,87
651,07
nad 400.000
9766,08
813,85
Raven prireditve:
Enkratno nadomestilo:
Kvalifikacijsko in pokalno tekmovanje
46,50 EUR
Državno prvenstvo
69,75 EUR
Mednarodno tekmovanje
139,52 EUR
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 20. januarja 2023
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar