Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


171. Revalorizacija tarif po Skupnem sporazumu za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, stran 633.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 9. člena Skupnega sporazuma za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, ki ga je dne 12. 10. 2021 sklenil z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter Turistično gostinsko zbornico Slovenije, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, 
skladno s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2022. Revalorizirani zneski veljajo od meseca februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-ti pa znašajo:
Tarifa A: Obratovalnice in druge delavnice, v katerih se opravljajo obrti podobne dejavnosti, ter objekti hitre prehrane, v katerih se ne toči pijače in se hrana konzumira drugje (brez posebnega prostora za goste):
Površina
1. 2.–30. 6. 2023
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
do 50 m2
6,62 €
6,90 €
7,18 €
7,47 €
7,74 €
do 100 m2
7,72 €
8,46 €
9,20 €
9,94 €
10,68 €
do 150 m2
9,93 €
11,43 €
12,93 €
14,42 €
15,92 €
do 300 m2
15,44 €
17,99 €
20,55 €
23,10 €
25,64 €
do 400 m2
20,96 €
23,35 €
25,73 €
28,13 €
30,51 €
do 500 m2
26,47 €
28,26 €
30,05 €
31,83 €
33,62 €
Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 2,54 € za vsakih 100 m2.
Tarifa B: Frizerski in kozmetični saloni ter drugi prostori z dejavnostjo za nego telesa (wellness, savne ipd.)
Površina
1. 2.–30. 6. 2023
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
do 50 m2
7,39 €
7,67 €
7,94 €
8,22 €
8,49 €
do 100 m2
9,93 €
10,19 €
10,46 €
10,71 €
10,97 €
do 150 m2
13,79 €
13,85 €
13,91 €
13,98 €
14,04 €
do 200 m2
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
17,10 €
do 300 m2
21,51 €
21,51 €
21,51 €
21,51 €
21,51 €
do 400 m2
26,47 €
26,75 €
27,02 €
27,30 €
27,58 €
do 500 m2
30,88 €
30,93 €
30,97 €
31,02 €
31,06 €
Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 3,49 € za vsakih 100 m2.
Tarifa C: Restavracije, gostilne oziroma objekti s popolno gostinsko ponudbo, okrepčevalnice, slaščičarne do 50 m2 in objekti s hitro prehrano, v katerih se jedi in pijače lahko použijejo
Površina
1. 2.–30. 6. 2023
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
do 50 m2
15,99 €
16,82 €
17,64 €
18,46 €
19,28 €
do 100 m2
20,41 €
21,87 €
23,34 €
24,81 €
26,27 €
do 150 m2
25,92 €
28,35 €
30,78 €
33,21 €
35,64 €
do 200 m2
31,99 €
34,39 €
36,79 €
39,19 €
41,58 €
do 300 m2
39,71 €
41,96 €
44,21 €
46,45 €
48,70 €
do 400 m2
46,33 €
49,70 €
53,08 €
56,44 €
59,82 €
do 500 m2
54,05 €
57,76 €
61,48 €
65,19 €
68,90 €
do 600 m2
61,22 €
65,60 €
69,97 €
74,34 €
78,72 €
do 700 m2
68,39 €
71,99 €
75,60 €
79,20 €
82,80 €
do 800 m2
75,56 €
79,33 €
83,11 €
86,88 €
90,66 €
do 900 m2
82,73 €
86,48 €
90,23 €
93,96 €
97,71 €
do 1000 m2
89,89 €
93,81 €
97,71 €
101,63 €
105,54 €
Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 7,50 € za vsakih 100 m2.
Tarifa D: Bari, kavarne in slaščičarne nad 50 m2
Površina
1. 2.–30. 6. 2023
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
do 50 m2
24,82 €
25,23 €
25,63 €
26,03 €
26,44 €
do 100 m2
31,99 €
32,94 €
33,88 €
34,83 €
35,78 €
do 150 m2
40,26 €
41,85 €
43,43 €
45,01 €
46,59 €
do 200 m2
49,64 €
50,73 €
51,81 €
52,90 €
53,98 €
do 300 m2
60,67 €
61,21 €
61,76 €
62,30 €
62,84 €
do 400 m2
71,70 €
72,90 €
74,09 €
75,29 €
76,48 €
do 500 m2
82,73 €
83,95 €
85,16 €
86,39 €
87,60 €
do 600 m2
92,65 €
94,21 €
95,75 €
97,31 €
98,85 €
do 700 m2
102,58 €
103,11 €
103,64 €
104,16 €
104,69 €
do 800 m2
112,51 €
112,85 €
113,19 €
113,53 €
113,87 €
do 900 m2
122,43 €
122,58 €
122,73 €
122,87 €
123,02 €
do 1000 m2
132,36 €
132,36 €
132,36 €
132,36 €
132,36 €
Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 9,93 € za vsakih 100 m2.
Tarifa E: Nočni klubi, diskoteke, nočni bari
Površina
do 4 dni
do 8 dni
do 12 dni
do 16 dni
nad 16 dni
do 100 m2
83,42 €
102,97 €
127,46 €
151,96 €
183,33 €
do 150 m2
102,97 €
122,51 €
147,02 €
171,53 €
196,01 €
do 200 m2
122,51 €
142,06 €
166,58 €
191,06 €
215,58 €
do 250 m2
142,06 €
161,59 €
186,11 €
210,62 €
235,12 €
do 300 m2
161,59 €
181,44 €
196,01 €
230,45 €
254,96 €
do 350 m2
181,44 €
200,97 €
215,58 €
241,49 €
274,47 €
do 450 m2
200,97 €
220,53 €
235,12 €
269,53 €
294,03 €
do 600 m2
220,53 €
240,08 €
254,96 €
289,09 €
313,57 €
Nad 600 m2 se tarifa dvigne za 11,76 € za vsakih 100 m2.
V kolikor višina vstopnine za posamezni dogodek preseže 16,55 €/obiskovalca (ne glede na to ali je vstopnina različno vrednotena oziroma je za določene obiskovalce, npr. v predprodaji, vstopnina tudi nižja), se nadomestilo za tak dogodek prijavi in obračuna posebej oziroma ločeno od drugih dogodkov v mesecu, v višini 6 % od prihodka ustvarjenega na tovrstni prireditvi, vendar ne manj kot 85,57 €.
Tarifa H: Nastanitveni obrati
Tarifa H1: Hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, apartmaji, počitniški domovi, drugi nastanitveni objekti
Enota
1. 2.–30. 6. 2023
1. 7. 2023
1. 7. 2024
1. 7. 2025
1. 7. 2026
Soba
0,41€
0,45 €
0,50 €
0,53 €
0,57 €
Tarifa H2: Pomožni prostor v nastanitvenem obratu, ki ne nudi nobene dodatne ponudbe (npr. točenja pijač, ponudbe hrane, prodaje raznovrstnega blaga ipd.) in zajtrkovalnice
Površina
1. 2. 2023 in naprej
do 50 m2
6,40 €
do 100 m2
7,94 €
do 150 m2
9,60 €
do 200 m2
11,36 €
do 250 m2
15,44 €
do 300 m2
21,51 €
do 500 m2
28,68 €
nad 500 m2
38,61 €
Tarifa H3: Notranje ali zunanje bazenske površine – v sklopu nastanitvenih obratov
Površina
1. 7. 2023 in naprej
do 100 m2
12,77 €
do 200 m2
18,86 €
do 300 m2
23,81 €
do 400 m2
31,63 €
do 500 m2
39,48 €
do 600 m2
47,62 €
do 700 m2
52,66 €
Nad 700 m2 se tarifa dvigne za 5,64 € za vsakih 100 m2.
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 20. januarja 2023
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar