Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 10

Uradni list RS, št. 10 z dne 25. 1. 2023

UL Infotok

Uradni list RS, št. 10/2023 z dne 25. 1. 2023


166. Revalorizacija tarif v Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena, stran 632.

  
IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar, na podlagi 7. člena Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena (v nadaljevanju: Skupni sporazum), ki ga je dne 27. 6. 2012 sklenil z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zvezo kulturnih društev Slovenije, objavlja
R E V A L O R I Z A C I J O 
diskontirane, vmesne in splošne tarife Skupnega sporazuma, 
skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2022. Revalorizirane tarife veljajo od meseca februarja 2023 do ponovne uskladitve, le-te pa znašajo:
diskontirana tarifa
Opis
Znesek (v eur)
D1
do 300 obiskovalcev
36,15
D2
od 301 do 1.000 obiskovalcev
84,35
D3
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
156,64
D4
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
216,90
D5
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
301,24
D6
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje
180,74
vmesna tarifa
Opis
Znesek (v eur)
V1
do 300 obiskovalcev
72,30
V2
od 301 do 1.000 obiskovalcev
168,68
V3
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
313,29
V4
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
433,78
V5
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
602,46
V6
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje
361,49
splošna tarifa
Opis
Znesek (v eur)
S1
do 300 obiskovalcev
108,45
S2
od 301 do 1.000 obiskovalcev
253,04
S3
od 1.001 do 2.000 obiskovalcev
469,92
S4
od 2.001 do 6.000 obiskovalcev
650,68
S5
od 6.001 do 7.000 obiskovalcev
903,70
S6
od 7.000 dalje se za vsakih nadaljnjih 1.000 obiskovalcev prišteje
542,22
Vse navedene vrednosti nadomestil so opredeljene v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Ljubljana, dne 18. januarja 2023
Direktor IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar