Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 166

Uradni list RS, št. 166 z dne 30. 12. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 166/2022 z dne 30. 12. 2022


4269. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, stran 14030.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US in 87/22 – odl. US) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 60/22 in 96/22) se v 2. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev se objavijo na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije in na portalu eDavki.«.
2. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, nova Priloga 1 pravilnika pa se uporablja za dohodke, izplačane od 1. aprila 2023 dalje.
(2) Do začetka uporabe nove Priloge 1 pravilnika se uporablja Priloga 1 Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 60/22 in 96/22).
Št. 007-1143/2022/9
Ljubljana, dne 23. decembra 2022
EVA 2022-1611-0153
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti