Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 121

Uradni list RS, št. 121 z dne 21. 9. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 121/2022 z dne 21. 9. 2022


2853. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije, stran 8442.

  
Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
U K A Z 
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 
Za zasluge pri ohranjanju slovenstva in neutrudno povezovalnost med Slovenci v Združenih državah Amerike prejme
MARTIN CIMERMAN 
MEDALJO ZA ZASLUGE. 
Št. 094-02-7/2022-2
Ljubljana, dne 21. septembra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije