Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2634. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1300/21 (ID 7120667), stran 7979.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo UPB4) je Svet Mestne občine Kranj na 34. seji dne 13. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1300/21 (ID 7120667) 
1. člen 
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1300/21 (ID 7120667) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen 
Pri nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parcela 1300/21 (ID 7120667) se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitve 20277080.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 478-63/2022-(40-62-09)
Kranj, dne 13. aprila 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec