Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2633. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032), stran 7979.

  
Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo UPB4) je Svet Mestne občine Kranj na 35. seji dne 25. 5. 2022 sprejel
S K L E P 
o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032) 
1. člen 
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen 
Pri nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032) se izbriše zaznamba javnega dobra z oznako ID omejitve 20790053.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 478-60/2021-(40-62-09)
Kranj, dne 25. maja 2022
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec