Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2631. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid, stran 7978.

  
Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)
R A Z P I S U J E M 
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid 
I. 
Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid.
II. 
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Borjana - Podbela, Breginj, Drežnica, Idrsko - Mlinsko, Kobarid, Kred - Staro selo, Ladra - Smast - Libušnje, Livek, Trnovo ob Soči, Vrsno - Krn, se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.
III. 
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
IV. 
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-2/2022-4
Kobarid, dne 1. avgusta 2022
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc