Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2630. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul, stran 7978.

  
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl.US) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 100/11 in 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 6. dopisni seji dne 3. 8. 2022 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul 
I. 
Občinski svet Občine Horjul imenuje Občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
– Jure Simič, Vrzdenec 40, Horjul – predsednik,
– Boštjan Zuljan, Vrzdenec 95, Horjul – namestnik predsednika,
– Alenka Trček, Na grič 16, Horjul – članica,
– Aljaž Velkavrh, Ljubljanska cesta 83, Horjul – namestnik članice,
– Špela Zdešar, Na Vovčne 25, Horjul – članica,
– Urška Kogovšek, Na staje 12, Horjul – namestnica članice,
– Olga Gabrovšek, Ljubljanska cesta 81, Horjul – članica,
– Urša Nagode, Podolnica 48, Horjul – namestnica članice.
II. 
Občinska volilna komisija se imenuje za mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja na Občinskem svetu Občine Horjul.
III. 
Sedež Občinske volilne komisije Občine Horjul je na naslovu: Občinski trg 1, 1354 Horjul.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0002/2022-11
Horjul, dne 3. avgusta 2022
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil