Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2629. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci, stran 7978.

  
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 67. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06)
R A Z P I S U J E M 
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci 
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Gornji Petrovci, Križevci in Šulinci bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Gornji Petrovci.
Št. 007-0001/2022-23
Gornji Petrovci, dne 28. julija 2022
 
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber