Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2628. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd, stran 7977.

  
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter drugega odstavka 61. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo-UPB-4)
R A Z P I S U J E M 
redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Dravograd 
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Črneče, Dravograd, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje se opravijo skupaj z rednimi volitvami v občinski svet in za župana, v nedeljo 20. novembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Dravograd.
Št. 041-0001/2022
Dravograd, dne 3. avgusta 2022
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala