Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2627. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7977.

  
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 11. korespondenčni seji dne 29. 7. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
Na navedenih nepremičninah se ukine status javnega dobra:
1. Občinski svet Občine Brezovica ukinja status javnega dobra na navedenih nepremičninah:
Zap. št.
K.o.
Parcela
1. 
Rakitna 
1652
*184/1
2. 
Rakitna 
1652
1670
3. 
Rakitna 
1652
1671/1
4. 
Rakitna 
1652
1671/2
5. 
Rakitna 
1652
1672
6. 
Rakitna 
1652
1674
7. 
Rakitna 
1652
1675
8. 
Rakitna 
1652
1676/1
9. 
Rakitna 
1652
1676/2
10. 
Rakitna 
1652
1677
11. 
Rakitna 
1652
1678
12. 
Rakitna 
1652
1679
13. 
Rakitna 
1652
1680/1
14. 
Rakitna 
1652
1681
15. 
Rakitna 
1652
1682/2
16. 
Rakitna 
1652
1684
17. 
Rakitna 
1652
1685
18. 
Rakitna 
1652
1687/2
19. 
Rakitna 
1652
1691/2
20. 
Rakitna 
1652
1724/1
21. 
Rakitna 
1652
1724/2
22. 
Rakitna 
1652
1725
23. 
Rakitna 
1652
1726
24. 
Rakitna 
1652
1727
25. 
Rakitna 
1652
1696
26. 
Rakitna 
1652
1702/2
27. 
Rakitna 
1652
1701/1
28. 
Rakitna 
1652
1701/2
29. 
Rakitna 
1652
1701/3
30. 
Rakitna 
1652
1701/4
31. 
Rakitna 
1652
1702/1
32. 
Rakitna 
1652
1708/1
33. 
Rakitna 
1652
1711/1
34. 
Rakitna 
1652
1706/1
35. 
Rakitna 
1652
1706/2
36. 
Rakitna 
1652
1706/3
37. 
Rakitna 
1652
1708/3
38. 
Rakitna 
1652
1708/5
39. 
Rakitna 
1652
1709/2
40. 
Rakitna 
1652
1709/3
41. 
Rakitna 
1652
1709/4
42. 
Rakitna 
1652
1710/1
43. 
Rakitna 
1652
1710/2
44. 
Rakitna 
1652
1710/3
45. 
Rakitna 
1652
1710/5
46. 
Rakitna 
1652
1710/12
47. 
Rakitna 
1652
1710/14
48. 
Rakitna 
1652
1710/17
49. 
Rakitna 
1652
1716/2
50. 
Rakitna 
1652
1720
51. 
Rakitna 
1652
1721
52. 
Rakitna 
1652
1723
53. 
Rakitna 
1652
1939/2
54. 
Rakitna 
1652
1939/3
55. 
Rakitna 
1652
1680/2
56. 
Rakitna 
1652
1680/3
57. 
Rakitna 
1652
1680/4
58. 
Rakitna 
1652
1710/19
59. 
Rakitna 
1652
1710/9
60. 
Rakitna 
1652
1939/1
61. 
Brezovica
1724
3632/1
62. 
Brezovica
1724
3638/4
2. člen 
Parcele iz prvega člena postanejo s tem sklepom last Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica (MŠ 587497000), z namenom ureditve zemljiško knjižnega stanja.
3. člen 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26/22
Brezovica, dne 1. avgusta 2022
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret