Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 106

Uradni list RS, št. 106 z dne 5. 8. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022


2624. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil, stran 7974.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Odloka o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil (Uradni list RS, št. 93/22 in 99/22), ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
N A Z N A N I L O 
o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil 
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naznanja prejetje odločitve Evropske komisije št. C(2022) 5508 final z dne 27. 7. 2022 o združljivosti sheme državne pomoči za finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil, z notranjim trgom. Shema državne pomoči se vodi pod identifikacijsko številko SA.103723 (2022/N).
Št. 007-355/2022
Ljubljana, dne 2. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0076
Irena Šinko 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano