Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 96

Uradni list RS, št. 96 z dne 15. 7. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022


2393. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev, stran 7295.

  
Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega, tretjega in četrtega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A in 52/22 – odl. US) in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 60/22) se v 4. členu v prvem odstavku besedilo »31. avgusta 2022« nadomesti z besedilom »31. decembra 2022«.
2. člen 
V 5. členu se besedilo »1. septembra 2022« nadomesti z besedilom »1. januarja 2023«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-577/2022/10
Ljubljana, dne 5. julija 2022
EVA 2022-1611-0078
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti