Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 68

Uradni list RS, št. 68 z dne 13. 5. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13. 5. 2022


1604. Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi, stran 5202.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o požarni taksi 
1. člen 
V Uredbi o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12) se v 5. členu število »5« nadomesti s številom »9«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2022.
Št. 00704-13/2022
Ljubljana, dne 10. maja 2022
EVA 2021-1911-0026
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik