Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 68

Uradni list RS, št. 68 z dne 13. 5. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13. 5. 2022


1600. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije, stran 5175.

  
Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam
U K A Z 
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 
Za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in njenemu ugledu v Združenih državah Amerike prejme
DR. KARL BONUTTI 
 
RED ZA ZASLUGE. 
Št. 094-01-18/2022-4
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije