Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 68

Uradni list RS, št. 68 z dne 13. 5. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13. 5. 2022


1596. Sklep o izvolitvi predsednice Državnega zbora, stran 5173.

  
Na podlagi 84. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21) ter 112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 13. maja 2022 sprejel
S K L E P 
o izvolitvi predsednice Državnega zbora 
Za predsednico Državnega zbora se izvoli mag. Urška Klakočar Zupančič.
Št. 020-02/22-12/2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
EPA 6-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Miroslav Gregorič 
predsedujoči