Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 46

Uradni list RS, št. 46 z dne 31. 3. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 46/2022 z dne 31. 3. 2022


920. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov, stran 2642.

  
Na podlagi 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen določenih naftnih derivatov 
1. člen 
V Uredbi o določitvi cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 36/22) se v 1. členu za besedo »drobnoprodajno« doda besedilo »in veleprodajno«.
2. člen 
V 3. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Najvišja dovoljena veleprodajna cena z DDV za motorni bencin NMB-95 znaša 1,483 eura/liter, za dizel pa 1,521 eura/liter.«.
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Podjetja zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne cene naftnih derivatov ne smejo prenehati prodajati blaga.«.
4. člen 
V 4. členu se besedilo »30 dni« nadomesti z besedilom »do vključno 30. aprila 2022«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-147/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2130-0015
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti