Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 7

Uradni list RS, št. 7 z dne 14. 1. 2022

UL Infotok

Uradni list RS, št. 7/2022 z dne 14. 1. 2022


98. Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 315.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21, 149/21, 177/21, 185/21, 188/21 in 4/22) se v 6. členu peti odstavek črta.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati 17. januarja 2022.
Št. 00704-17/2022
Ljubljana, dne 14. januarja 2022
EVA 2022-1711-0001
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik