Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3165. Popravek Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šentjur, stran 9400.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list RS objavlja
P O P R A V E K 
Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šentjur 
V Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šentjur, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 161/21, z dne 6. 10. 2021, se podpis na koncu akta pravilno glasi:
»Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci«
Št. 12/2021
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
Denis Stroligo 
direktor