Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 174

Uradni list RS, št. 174 z dne 6. 11. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 174/2021 z dne 6. 11. 2021


3458. Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje, stran 10147.

  
Na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje 
1. člen 
Najvišja cena zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja znaša 7 eurov na storitev.
Izvedba zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja obsega test HAG, odvzem brisa za dokazovanje antigenov virusa SARS-CoV-2, mikrobiološko preiskavo, osebno varovalno opremo, vnos v Centralni register podatkov o pacientih, izpis EU digitalnega COVID potrdila in vse morebitne ostale stroške.
2. člen 
Najvišja cena hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, znaša 2,5 eura na test brez davka na dodano vrednost.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 4. maja 2022.
Št. 00725-96/2021
Ljubljana, dne 5. novembra 2021
EVA 2021-2711-0118
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik