Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3160. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9371.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10, 107/13, 13/19 in 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 23. seji dne 30. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičninam, parc. št. 1125/2, 1126/5 in 1126/7, vsa k.o. Vrsnik I (2360), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14719530.
II. 
Nepremičninam, parc. št. 1001/8, 1001/9, 1001/10, vse k.o. Dole (2361), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14872615.
III. 
Nepremičninama, parc. št. 619/6 in 619/8, obe k.o. Kanji dol (2367), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14710161.
IV. 
Nepremičnini, parc. št. 1127/8 k.o. Vojsko (2355), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14912294.
V. 
Nepremičnini, parc. št. 1006/5 k.o. Spodnja Kanomlja (2352), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14624630.
VI. 
Nepremičninama, parc. št. 879/4 in 879/6, obe k.o. Jelični Vrh (2362), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14829701.
VII. 
Nepremičnini, parc. št. 1845/7 k.o. Idrija mesto (2357), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 20030242.
VIII. 
Nepremičnini, parc. št. 867/7 k.o. Lome (2368), preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve 14994908.
IX. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-16/2010
Idrija, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj