Glasilo Uradni list RS

V zavihku Glasilo Uradni list RS najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje.
Od 1. aprila 2010, je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Dodatne informacije najdete tukaj.

Številka 162

Uradni list RS, št. 162 z dne 8. 10. 2021

UL Infotok

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021


3155. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra, stran 9367.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 20. redni seji dne 23. septembra 2021 sprejel
S K L E P 
o izbrisu zaznambe javnega dobra 
I. 
S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljišču parc. št. 1296/4 k.o. 1713 Krvava Peč, ID znak parcela 1713 1296/4 (ID 7101055), površina 113 m2.
II. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0027/2021-1
Velike Lašče, dne 23. septembra 2021
Podžupan 
Občine Velike Lašče 
Matjaž Hočevar